Utrechtse Cultuurlening

Sinds 1 juni 2014 kunnen  professionele kunstenaars, creatieven, culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve Industrie bij het K. F. Hein Fonds terecht voor een nieuwe vorm van financiering: de Utrechtse Cultuurlening. Voor deze groep ondernemers en instellingen zijn onvoldoende financieringsmogelijkheden beschikbaar in de markt. Via de Utrechtse Cultuurlening kan tegen een rente van 3% een bedrag geleend worden tot maximaal € 20.000. De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van Provincie en Gemeente Utrecht, K.F. Hein Fonds en Cultuur+Ondernemen.

Wie komen in aanmerking voor de Utrechtse Cultuurlening?

Cultureel Ondernemers: Individuele professionele kunstenaars, individuele creatieven, culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie komen in aanmerking voor de Utrechtse Cultuurlening. Voor individuele, professionele kunstenaars of creatieven geldt dat zij woonachtig moeten zijn in de provincie Utrecht. Instellingen of ondernemingen in de creatieve industrie moeten in de provincie Utrecht gevestigd zijn. Verder is van belang dat met de lening een investering wordt gedaan die ten goede komt aan de Utrechtse cultuursector.

Wat wordt onder ‘creatieve industrie’ verstaan?

De creatieve industrie* bestaat uit een aantal deelsectoren:

  • Kunsten: podiumkunsten, scheppende kunsten, dienstverlening voor kunstuitoefening, musea, cultureel erfgoed en galerieën.
  • Media & Entertainment: uitgeverijen, journalistiek, fotografie, filmindustrie, games industrie, radio en televisie, reclame.
  • Creatief zakelijke dienstverlening: mode, design, vormgeving en architectuur.
  • Creatieve detailhandel: winkels en webshops die bijv. kunst of design laten maken en verkopen.
  • Kennis-intensieve diensten

 

*De Utrechtse Cultuurlening hanteert de definitie van creatieve industrie zoals gegeven in het CBS rapport ‘Creatieve industrie in Nederland’ (2011)