De kerngedachte van het Lenen en Trainen-programma is dat kunstenaars en culturele organisaties behalve financiële ondersteuning, ook steeds meer aangewezen zullen zijn op hun vermogen om te ondernemen. Hoe zet je je creatieve kapitaal om in economische waarde? Met de versterking van ondernemende competenties en vaardigheden vergroot je je potentieel en investeer je in de toekomst van jezelf en je onderneming.

Hoe werkt het?

Wanneer je de Utrechtse Cultuurlening aanvraagt, kun je gebruik maken van het Lenen en Trainen-programma. Dit houdt in dat je tegen sterk gereduceerd tarief van de training, coaching en begeleidingsdiensten van Cultuur+Ondernemen gebruik kunt maken.

In een gratis startgesprek bespreek je met een adviseur je doelen met betrekking tot de lening of de periode waarin je leent. Ook bespreek je welke stappen je kunt zetten in je ondernemerschap. Welke kennis of vaardigheden heb je al? En welke gebieden verdienen extra aandacht?

Tot slot bekijk je samen hoe en in welke mate Cultuur+Ondernemen kan bijdragen in het verwezenlijken van je doelen, door middel van training, begeleiding of advies op maat.

Klik hier voor het actuele trainingsaanbod.

Kosten en financiering

Je kunt tot € 1.000 met 50% korting (culturele instellingen/ondernemingen) of 75% korting (individuele kunstenaars/creatieven) gebruik maken van het Lenen en Trainen-programma.

Je betaalt voor het Lenen en Trainen-programma tot € 1.000 50% (culturele instelling) of 25% (kunstenaars/creatieven) zelf mee.

Wanneer je training/begeleiding afneemt van boven de € 1.000 betaal je 100% over alles boven de € 1.000

Wanneer je gebruik maakt van het onderdeel training/begeleiding kan de eigen bijdrage van € 500 (culturele instellingen/ondernemingen) of € 250 (kunstenaars/creatieven) bij de hoogte van je lening worden opgeteld.

Vijf redenen om aan het programma mee te doen

* Zeer betaalbaar getraind of gecoacht worden

* Advies op maat ontvangen over een uiteenlopend aantal onderwerpen

* Een combinatie van individuele begeleiding met groepstraining is mogelijk, evenals het aanvullen met andere onderdelen (zoals de strategische financiële meerjarenanalyse voor culturele organisaties).

* De lening wordt zo een opstap naar een financieel gezonde, zelfstandige beroepspraktijk.

* De begeleiding van Cultuur+Ondernemen scoort hoog. De score gegeven door je collega’s uit verschillende branches is gemiddeld 8,5 op een schaal van 10. De evaluaties laten zien dat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog is, het matchen tussen vraag en aanbod zorgvuldig gebeurt en de (creatieve) professional aantoonbaar stappen zet in zijn professionalisering en cultureel ondernemerschap.