Veelgestelde vragen

 • Is het mogelijk om een lening te krijgen voor iemand met een buitenlands paspoort?

  De Utrechtse Cultuurlening is in principe bedoeld voor kunstenaars/creatieven met de Nederlandse nationaliteit, woonachtig in de provincie Utrecht. Buitenlandse kunstenaars/creatieven die een verblijfsvergunning hebben geldig voor de volledige looptijd van de lening en woonachtig zijn in de provincie Utrecht kunnen ook een lening aanvragen.
 • Hoe kan de Utrechtse Cultuurlening worden aangevraagd?

  De Utrechtse Cultuurlening kan aangevraagd worden via deze website. Op de site staat het aanvraagformulier Utrechtse Cultuurlening, dat is opgesteld volgens de criteria en voorwaarden die het K. F. Hein Fonds heeft gesteld. Cultuur+Ondernemen begeleidt het afsluiten van de leningen, beheert de leningen en int de rente- en aflossingsbetalingen.
 • Wat zijn de voorwaarden waaraan een aanvrager moet voldoen?

  Aanvragen worden getoetst op de volgende punten:
  • Woon/vestigingsplaats van de aanvrager
  • Kredietwaardigheid van de aanvrager, onder andere via verklaring van Bureau Krediet Registratie.
  • Beroepsmatigheid van de aanvrager (aantoonbare beroepsactiviteiten in het verleden, of aantoonbare beroepsmatige opleiding van de aanvrager)
  • Het bestedingsdoel en de omvang van de aanvraag.
  Deze voorwaarden zijn door het K. F. Hein Fonds, Cultuur-Ondernemen in overleg met Gemeente- en Provincie Utrecht vastgesteld
 • Hoe groot is het bedrag dat kan worden geleend?

  Het bedrag dat geleend kan worden is minimaal € 1.000 en maximaal € 20.000, en hangt af van de financieringsbehoefte, het bestedingsdoel en de financiële draagkracht c.q. het besteedbaar inkomen van de aanvrager.
 • Hoe hoog is de rente en hoe lang is de looptijd?

  De Utrechtse Cultuurlening hanteert een rente van 3% op jaarbasis en een looptijd van 3 jaar voor leningen tot € 10.000 en een looptijd van 5 jaar voor leningen vanaf € 10.000. Het zijn annuïteitenleningen. Dat betekent dat maandelijks een vast bedrag aan rente- en aflossing moet worden betaald.
 • Welke kosten zijn verbonden aan de Utrechtse Cultuurlening?

  Bij elke lening wordt een afsluitprovisie in rekening gebracht van € 50. Daarnaast zijn er geen kosten aan verbonden, afgezien van de rente van 3%. Bekijk dit rekenvoorbeeld om een idee van de kosten van een lening te krijgen
 • Wat gebeurt er als niet kan worden terugbetaald?

  De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen dreigen te ontstaan, wordt in gezamenlijk overleg gezocht naar een oplossing. In geval van echte wanbetaling zal een incassoprocedure worden gestart.
 • Moet voor een leningaanvraag een businessplan worden ingediend?

  Creatieven en kunstenaars hoeven geen businessplan in te dienen. Wel moeten ze laten zien dat de lening is bestemd voor duurzame investeringen in (de uitoefening van) hun beroepspraktijk (het bestedingsdoel) en moeten ze aantonen het krediet af te kunnen lossen. Culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie moeten een plan inleveren waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de inkomsten worden gegenereerd waarmee rente en aflossing betaald gaan worden (het dekkingsplan).
 • Hoe worden de afspraken formeel vastgelegd?

  Leningen worden ondergebracht bij het Borgstellingsfonds voor de kunsten en creatieve sector. De afspraken binnen de Utrechtse Cultuurlening worden formeel vastgelegd in een Kredietovereenkomst die gesloten wordt met het Borgstellingsfonds.
 • Kunnen de afspraken gedurende de leenperiode nog worden aangepast?

  De afspraken omtrent de leningen kunnen gedurende de leenperiode niet meer aangepast worden.
 • Hoe lang is deze Utrechtse Cultuurlening van kracht?

  De Utrechtse Cultuurlening is op 1 juni 2014 van start gegaan. Vooralsnog kan tot 2019 een lening worden afgesloten. De op 31 december 2018 lopende leningen mogen tot maximaal 5 jaar na afsluitingsdatum worden afgelost.
 • Wat is BKR en waar kan deze worden aangevraagd ?

  Meer informatie over BKR en hoe deze aan te vragen is te vinden op www.bkr.nl